Prevádzkovateľ: Old Town Service s.r.o., Cintorínska 32, 811 08 Bratislava, IČO: 45454167